Training Toekomstgericht DENKEN staat weer op de kaart!

Vanaf 1 januari 2020 kunnen alle Zeeuwse gemeentes onze jongerentraining Toekomstgericht DENKEN weer inzetten.

De training is gegund tot en met 2023. Het harde werken is hiermee beloond!
De training is te vinden op de website van Inkoop Jeugdhulp Zeeland, onder perceel 5: ‘Groepstraining’ van Trainingsbureau Versluis.

Training Toekomstgericht DENKEN
Coaching en training ter preventie aan overlast gevende jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar. Doel is inzicht vergroten en gedragsverandering bewerkstelligen.

Voorbeeldsituatie
Bart is 16 jaar en is ’s avonds vaak op straat te vinden samen met zijn vrienden. De muziek staat hard, ze roken sigaretten, maar soms ook cannabis, showen elkaar hun brommer en laten horen en zien hoe hard deze kan. Ze drinken daarbij blikjes frisdrank en soms ook bier. Hun rotzooi gooien ze op straat. 
Overdag gaat Bart meestal naar school, maar soms spijbelt hij en zoekt hij zijn vrienden op of hangt hij rond op straat. Daarnaast vult hij zijn tijd met gamen.
School vindt hij niet interessant. Hij leert er niets van. Hij is liever onder zijn vrienden. De buurt klaagt bij de gemeente over overlast. Ze hebben last van de harde muziek en ergeren zich aan de rotzooi op straat.

Voor wie is de training bedoeld
De training is geschikt voor jongeren in de leeftijd van 14-18 jaar, zoals Bart, die weinig tot geen structuur in hun leven kennen en nauwelijks of geen toekomst visie hebben. Ze hebben moeite om de lessen op school te volgen of vinden school oninteressant. Ze vervelen zich en proberen hun plezier op straat te vinden. Hierbij veroorzaken ze overlast door harde muziek en het harde praten / schreeuwen, de lege blikjes die ze op straat gooien en de grote mond die ze hebben tegen mensen, die hen aanspreken op hun gedrag. Daarnaast schrikken ze de buurt af en zijn mensen bang voor hen. Ze zijn nog niet in aanraking gekomen met Justitie. Door de politie zijn ze wel meerdere malen aangesproken op hun gedrag, zonder resultaat. De training Toekomstgericht DENKEN vormt dan het eerste begin om de deelnemer te motiveren tot ander gedrag.
De training is snel en breed in zetbaar.

Met de training Toekomstgericht DENKEN wil de gemeente overlast beperken en de jongeren een handreiking doen om een andere levensstijl aan te nemen en een andere toekomst voor zichzelf te creëren.

Inhoud training
De training Toekomstgericht Denken is een korte, laagdrempelige training, bedoeld om de motivatie voor gedragsverandering te vergroten. Tevens is de training preventie gericht om problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot justitiecontact en mogelijk een strafblad, te voorkomen.

Deze groepstraining bestaat uit 3 modules die elk uit 3 sessies bestaan.
De modules hebben als onderwerp:
‘wie ben ik?’, ‘waar sta ik?’ en ‘toekomst’.
Onderwerpen die in de sessie behandeld worden zijn onder andere: cirkel van gedragsverandering, risicosignalen, waarden en normen, denkfouten, inzicht in gedrag, werking van alcohol en drugs, en het maken van een persoonlijk toekomstplan.

Tijdsinvestering
21 uur verdeeld over 3 maanden, bestaande uit 9 groepsbijeenkomsten, een intake en eindgesprek en een evaluatiegesprek na 1,5 maand.

Modaliteit
De training maakt deel uit van het zorgaanbod van Inkoop Jeugdhulp Zeeland. Deelnemers kunnen worden aangemeld via de jeugdconsulent van de desbetreffende gemeente.