Meldcode

Dit is de beschrijving van de meldcode zoals Boonman-Versluis Trainingen¹ deze hanteert. 
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Boonman-Versluis hanteert de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling volgens de jeugdrichtlijnen. 
Voor meer informatie over de meldcode klik hier.

¹ Voor de ontwikkeling en uitvoering van trainingen is Trainingsbureau Versluis een samenwerkingsverband aangegaan met ContACT Training in de persoon van Nicolle Boonman, samen genoemd Boonman-Versluis Trainingen. 
Waar u Boonman-Versluis Trainingen leest, wordt het samenwerkingsverband tussen beide eenmanszaken  bedoeld.